ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์  ถนนคนเดินเชียงใหม่


ถนนคนเดินเชียงใหม่ หากใครได้มาเที่ยวเชียงใหม่ ในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เวลาเย็นๆหลังจากที่ได้ไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กลับเข้า

สู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ถนนท่าแพ จะมีการปิดถนนเป็นถนนคนเดินวันอาทิตย์ ถนนราชดำเนินและข่วงประตูท่าแพกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

ของชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวหลักๆ เป็นสถานที่จับจ่ายซื้อของ อาหารการกินแบบเมืองเหนือ ขายของแบบฮิบๆ สินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันถนนคนเดินที่เชียงใหม่มีเกือบทุกวันและมีอยู่ทั่วทุกมุมเมือง แต่ละแห่งก็จะมีสินค้าวางขายแตกต่าง
กันออกไป เช่น ที่ถนนวัวลายก็จะมีชื่อเสียงเรื่องเครื่องเงิน เครื่องเขิน ที่ท่าแพก็เป็นสินค้า แฮนด์เมด งานศิลปะ ดนตรีเปิดหมวกและอีกหลากหลาย

 

 

ถนนคนเดินเชียงใหม

 

ถนนคนเดินเชียงใหม

 

ถนนคนเดินเชียงใหม

 

ถนนคนเดินเชียงใหม

 

ถนนคนเดินเชียงใหม