ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์  สมุนไพร

ภาพสินค้า รายการสินค้า ราคาจำหน่าย

ชา

 

ชา

 

ชา

 

ชา

 

ชา

 

ชาคุณภาพดี จากดอยแม่สลอง แหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียงของเชียงราย
ชาอู่หลง อู่หลงเบอร์ 17 ชาหอมมะลิ ฯลฯ ถุงเล็ก

แพ็คละ 250 บาท

สั่งซื้อสินค้า