ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จังหวัดเชียงราย

วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย  เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.2544 โดยคณะศรัทธาวัดห้วยปลากั้งเริ่มกันก่อตั้ง จนกระทั่ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ได้มี
พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการก่อตั้งศาสนวัตถุ เริ่มแต่กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน เจดีย์และเมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยชื่อว่า ? วัดห้วยปลากั้ง ? โดยมีพระอธิการพบโชค
ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธา จากต่างจังหวัดต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายแห่งหนึ่งที่สำคัญ
( ขอบคุณข้อมูลจากเวป www.wathyuaplakang.com)

วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง