ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   หอนาฬิกาเปลี่ยนสี จังหวัดเชียงราย

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ เชียงราย


หอนาฬิกาหลังใหม่ของจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ตัวหอนาฬิกามีสีทอง มีเสียงระฆังบอกเวลาทุกชั่วโมง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวัน จะมีการเล่น แสง สี  เสียงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิกาจะเปลี่ยนสีจากสีทอง เป็นสีแดง ชมพู ฟ้า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมีดอกบัวค่อยๆโผล่ออกมา และบานออกในที่สุด เป็นที่ตื่นตาตื่นใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเฝ้ารอเวลานั้นๆ

 

หอนาฬิกาเปลี่ยนสี จังหวัดเชียงราย หอนาฬิกาเปลี่ยนสี จังหวัดเชียงราย
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี จังหวัดเชียงราย
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี จังหวัดเชียงราย
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี จังหวัดเชียงราย
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี จังหวัดเชียงราย
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี จังหวัดเชียงราย
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี จังหวัดเชียงราย
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี จังหวัดเชียงราย
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี จังหวัดเชียงราย