ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   จำหน่ายชุดพื้นเมือง กระเป๋าพื้นเมือง กระเป๋าชาวเขา

ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์ ขอร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของภาคเหนือเอาไว้ ให้คงอยู่นาน และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ด้วยภูมิ

ปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อๆกันมาอย่างยาวนาน และมีความเชื่อนั้นๆ เรียกว่ามีที่มาที่ไป มีรากเง้าอันยาวนาน ทีมงานล้านนาช้อปปิ้ง

มอลล์ อยากให้ความเป็นล้านนาเป็นที่รู้จัก และชื่นชมในความงามของวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองเหนือ

 

ชุดพิ้นเมืองล้านนาดีไซน์เก๋ไก๋

ชุดพิ้นเมืองล้านนาดีไซน์เก๋ไก๋

 

ด้วยการออกแบบจากการนำผ้ามาต่อกันอย่างมีศิลปะทำ   ให้ได้ชุดแซกที่ไม่เหมือนใครมีผืนเดียวในโลกเท่านั้นใส่สบาย ไม่ร้อน เท่ห์ไม่ซ้ำแบบใคร

 

ราคา  290 บาท

ชุดพิ้นเมืองไสต์ชาวเขา

 

 

ชุดพิ้นเมืองไสต์ชาวเขา

 

ลายเก๋ ใส่กับเสื้อกล้าม หรือเสื้อยืดสีขาว

หรือ ดำด้านในแนวนี้เทห์อย่าบอกใครเลยจ้า 

 

ราคา  290 บาท

กระเป๋าชาวเขา 

 

 

กระเป๋าชาวเขา         

                                      
ลายปักสวยงาม ไว้สะพาย เข้ากับเสื้อผ้าได้หลายหลาย

 

ราคา  550 บาท