ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงิน เชียงราย

วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย  ผลงานทางศิลปะโดย "สล่านก หรือนายพุทธา กาบแก้ว" ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย วัดแห่งนี้ได้ก่อสร้าง
8 ปีภายหลังจากวัดร่องขุ่น และแล้วเสร็จเมื่อ พศ.2559 สล่านกใช้สีน้ำเงินแทนคำสอนของพระพุทธเจ้า ภายในวิหารมองค์พระประธานแบบเชียงแสน ศิลปะแบบล้านนา ขนาด 6.5 เมตร หน้าตักกว้าง 5 เมตร ซึ่งภายในบรรจุองค์พระลอดลำพูน 84,000 องค์ มีภาพศิลปะประยุกต์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสวยงาม

วัดร่องเสือเต้น
วัดร่องเสือเต้น
วัดร่องเสือเต้น เชียงราย
วัดร่องเสื้อเต้น
วัดร่องเสื้อเต้น เชียงราย
วัดร่องเสื้อเต้น
วัดร่องเสือเต้น
วัดร่องเสื้อเต้น